Arvonnan säännöt

Kilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää Hulluna.com Oy (Haaransuontie 2, 90240 Oulu). Arvonnan järjestäjänä toimii vain Hulluna.com Oy, Meta (Instagram/Facebook) ei ole millään tavalla arvonnassa osallisena. Kun osallistut arvontaan, sitoudut arvonnan sääntöjen lisäksi noudattamaan Facebookin ja Instagramin käyttöehtoiihin.

2. Kilpailuun osallistuminen

Arvonnan voimassaoloaika ilmoitetaan arvontajulkaisuissa. Voit osallistua arvontaan kun olet Suomessa henkilö. Arvontaan voi osallistua vain kerran per julkaisu, kuitenkin sekä Instagramissa että Facebookissa. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

3. Palkinnot ja palkinnoista ilmoittaminen

Arvonnan palkinto on kerrottu arvontajulkaisussa. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti Instagramissa tai Facebookissa yksityisviestillä, kun arvonta on suoritettu. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi järjestäjän Facebook ja/tai Instagram sivuilla. Järjestäjä voi myös julkaista kuvia tai videoita palkinnon luovutuksesta.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon vuorokauden kuluessa, voitto mitätöityy ja järjestäjällä on oikeus arpoa/valita uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä toimittaa ohjeet palkinnon lunastamiseksi suoraan voittajalle. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet omissa kanavissaan ja nettisivuilla Hulluna.com.

Palkinto saatavilla talveksi 2024/2025, tarkempi ajankohta ilmoitetaan kun se varmistuu.

4. Oikeudet

Oikeudet arvontaan liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin omistaa kilpailun järjestäjä.

5. Järjestäjän vastuu

Hulluna.com vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Hulluna.com ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä.

Hulluna.com ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

6. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Hulluna.com käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneiden nimeä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa järjestäjän omissa kanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

7. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet arvonnan sääntöjen muuttamiseen.

8. Muut ehdot

Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Hulluna..com ilmoittaa arvonnan markkinointikanavassa mahdollisista muutoksista arvontaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä arvontaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

 

Säännöt päivitetty 21.2.2024 klo 15.06. Lisätty "Palkinto saatavilla talveksi 2024/2025, tarkempi ajankohta ilmoitetaan kun se varmistuu."