Työsuhdepolkupyörä - Näin hankit työsuhdepyörän

Työsuhdepyörät Oulu

Oletko kyllästynyt matkustamaan ruuhkaisessa liikenteessä töihin? Etsitkö kestävää ja terveellistä vaihtoehtoa työmatkan taittamiseen? Tahdotko tukea työntekijöidesi terveyttä ja hyvinvointia, sekä auttaa ympäristöä hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä?

Meillä on sinulle täydellinen ratkaisu: työsuhdepolkupyörä.

Yhä useammat yritykset tarjoavat nyt työntekijöilleen mahdollisuuden nauttia pyöräilyn eduista työsuhdepyörän kautta.

Tässä artikkelissa kerromme tärkeimpiä asioita työsuhdepyöriin sekä niiden hankkimisen liittyen.

Mikä on pyöräetu?

Pyöräily on pitkään tunnustettu tehokkaaksi ja kestäväksi kulkuvälineeksi. Viime vuosina se on kuitenkin saavuttanut entistä enemmän suosiota, kun yritykset ympäri maailmaa ovat omaksuneet käsitteen yrityksen pyöräetu.

Pyöräedulla tarkoitetaan työsuhdepyörän tarjoamista työntekijöille. Yritykset edistävät henkilöstönsä yleistä hyvinvointia ja tuottavuutta kannustamalla työntekijöitä pyöräilemään joko työmatkoja, tai muuten vain vapaa-ajallaan.

Säännöllinen fyysinen aktiivisuus on välttämätöntä hyvän terveyden ylläpitämiseksi. Pyöräilyn tiedetään lisäävän myös henkistä hyvinvointia vähentämällä stressiä ja lisäämällä työntekijöiden keskittymiskykyä.

Pyöräedun tarjoaminen symboloi työnantajan sitoutumista terveellisemmän työympäristön edistämiseen.

Mitä työsuhdepyörä tarkoittaa?

Nykypäivän yritysmaailmassa yritykset tiedostavat yhä enemmän työntekijöiden hyvinvoinnin sekä kestävän kehityksen edistämisen tärkeyden. Yksi tätä ajattelua tukeva kasvavaa kannattavuutta saanut trendi on työsuhdepolkupyörän mahdollistaminen työntekijöille.

Työsuhdepyörällä tarkoitetaan pyörää, jonka työnantaja vuokraa leasing-sopimuksella tai ostaa itselleen ja antaa työntekijöidensä käytettäväksi, sekä työmatkoihin että vapaa-ajalle.

Tämä on kasvattanut suosiotaan lukuisten pyöräilyyn liittyvien etujen ansiosta, kuten fyysisen kunnon paranemisen, hiilidioksidipäästöjen vähenemisen ja työntekijöiden keskittymiskyvyn paranemisen myötä.

Miten polkupyöräetu lasketaan?

Veronmaksajien artikkelissa kerrotaan työsuhdepyöräedusta kattavasti: Työnantajan työntekijälleen antama polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1 200 euroon asti.

Työnantajan omistamasta polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo kuukaudessa on 1/12 (max. 100€/kk) polkupyörän vuotuisten pääomakustannusten euromäärästä, joka koostuu seuraavista asioista:

- hankintahinta
- Hankintahinnan euromäärä lasketaan siten, että hankintahinta jaetaan viidellä käyttövuodella.
- Polkupyörään kiinteästi kuuluvat, erikseen hankitut lisävarusteet kuten ajovalot, lukitus ja nastarenkaat sekä pyöräilykypärä otetaan huomioon polkupyöräedun arvoa laskettaessa lisäämällä lisävarusteiden arvo hankintahintaan
- pääoman korko
- huolto-, korjaus- ja muut käyttökustannukset
- Käyttökustannuksiin laskettavien työnantajan maksamien huolto- ja korjauskustannusten raha-arvo on 30 euroa sähköpyörien osalta ja muiden 20 euroa kuukaudessa. Jos polkupyöräetu on osa liikkumispalvelupakettia, edun raha-arvo kuukaudessa on euromäärä, jonka vastaava etu maksaisi erikseen tarjottuna.

 

Kuka voi saada työsuhdepyörän?

Työsuhdepyörän voi saada kuka tahansa työntekijä, jonka työnantaja tarjoaa pyöräedun. 

Työnantajat tarjoavat tämän edun kaikille työntekijöilleen heidän asemastaan tai roolistaan riippumatta. On kuitenkin tärkeää huomata, että tietyt kriteerit voivat olla voimassa joissakin organisaatioissa.

 • Jotkut yritykset voivat esimerkiksi vaatia työntekijöiltä koeajan ja vakituisen työsuhteen, ennen kuin he voivat hyödyntää pyöräetua. Tämä varmistaa, että vain sitoutuneet ja pitkäaikaiset työntekijät hyötyvät pyöräedusta.

Työsuhdepyörä verotus - voiko polkupyörän vähentää verotuksessa?

Effective Accountingin artikkelissa kirjoitetaan, että jo vuonna 1999 yhdistyneen kuningaskunnan hallitus otti käyttöön verotusta keventävän "pyöräile töihin" -järjestelmän.

Tämän tarkoituksena oli madaltaa kynnystä hankkia polkupyörä: ”Kyseessä on vuotuinen verovapaus, jonka avulla yritys voi lainata polkupyöriä ja pyöräilyturvalaitteita työntekijöilleen verovapaana etuna. Tämä verohelpotus on vaikuttanut positiivisesti työpaikan terveyteen ja työntekijöiden motivaatioon - ja lisäbonuksena se on myös rohkaissut ihmisiä harrastamaan liikuntaa!”

Polkupyöräedusta 1 200 euroa vuodessa on verovapaata tuloa. Tämän ylittävä osuus katsotaan palkaksi ja veronalaiseksi luontoiseduksi.

Polkupyöräetu on aina ilmoitettava palkkatietoilmoituksella, myös silloin kun verotettavaa etua ei muodostu.

Miten saada työsuhdepyörä?

Miten saada työsuhdepyörä

Viime vuosina yritysten keskuudessa on ollut kasvava trendi tarjota työntekijöilleen työsuhdepolkupyörä. Työntekijänä olet oikeutettu työsuhdepyörän hankintaan silloin, jos työnantajasi tarjoaa polkupyöräetua. Mikäli tätä etua tarjotaan, on tärkeää tutustua huolellisesti sen ohjeisiin ja ehtoihin.

Halutessasi voit myös itse työntekijänä ehdottaa työnantajallesi pyöräedun käyttöön ottamista.

Työnantaja voi tarjota pyöräedun joko palkan lisäksi, tai osana palkkaa.

 • Palkan lisäksi: Lisäkuluja ainoastaan pyöräedun verran. Verrattaessa palkankorotukseen rahana, työnantaja säästää palkan lisäkulut.
 • Osana palkkaa: Työntekijän bruttotulot pienenevät edun verran. TyEL-maksut on kuitenkin tästäkin osuudesta maksettava.

Mikä pyörä työsuhdepyöräksi?

Työsuhdepyöräksi soveltuu mikä tahansa pyörä, niin sähköavusteinen kuin tavallinenkin.

Päätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi pyörän käyttötarkoitus, ajettava maasto ja matkojen pituudet.

Työsuhdepyörän pohjimmainen tarkoitus on saada työntekijät liikkumaan ja pyöräilemään aiempaa enemmän, joten oleellista on miettiä myös sitä, mikä palvelisi tätä tavoitetta.

Mikäli tavallisella pyörällä polkeminen tuntuu työläältä, sähköavusteiset pyörät tarjoavat enemmän mukavuutta ja kevyempää fyysistä rasitusta.

Työsuhdesähköpyörä työmatkapyöräilyyn

Yritysten pyrkiessä parantamaan työntekijöiden hyvinvointia ja edistämään kestävämpiä työmatkavaihtoehtoja, sähköpyörien käyttöönotto on nostanut suosiotaan.

Nämä innovatiiviset pyörät on suunniteltu erityisesti työmatkakäyttöön, ja ne tarjoavat tehokkaan ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon perinteisille kulkuvälineille.

Sähköllä toimivat kulkuneuvot poistavat fossiilisten polttoaineiden tarpeen sekä julkisen liikenteen kulut ja vähentävät samalla hiilidioksidipäästöjä. Tämä ei ainoastaan edistä puhtaampaa ympäristöä, vaan myös vähentää liikenneruuhkia kaupunkialueilla.

Sähköpyörät tarjoavat siis luotettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun päivittäisiin ajoihin.

Mukavuutta lisäävien ominaisuuksien ansiosta työntekijät voivat nauttia saumattomasta matkasta sekä kotoa työpaikalle, että muutenkin vapaa-ajallaan.

Työsuhdepyöräetu ei kuitenkaan velvoita ajamaan työmatkoja pyörällä. Pyörän voi siis huoletta hankkia pelkästään vapaa-ajan pyöräilyyn.

Paljonko polkupyöräetu maksaa?

Polkupyöräetua miettiessä herää tietysti kysymys, mitä työsuhdepyörä maksaa työnantajalle ja myös työntekijälle. Sekä työnantajien että työntekijöiden on tärkeää ymmärtää tämän edun taloudelliset vaikutukset.

Mitä polkupyöräetu maksaa työnantajalle?

Tyypillisimmin pyöräedun arvo vähennetään työntekijän bruttopalkasta ja työnantaja kustantaa leasingyhtiölle tai muulle taholle maksetut kuukausittaiset toimisto- ja käsittelykulut.

Mikäli pyöräetu tarjotaan bruttopalkan lisäksi, työnantajalle koituu lisäkuluja ainoastaan pyöräedun verran. Tämä on siis huomattavasti edullisempi vaihtoehto palkankorotukseen verrattuna.

Polkupyöräedun kustannukset vaihtelevat useiden tekijöiden mukaan.

 • Suurin tekijä on tietysti hankitun polkupyörän hinta.
 • Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon ylläpitokustannukset, kuten huollot ja korjaukset.

Lähes aina työsuhdepyöräetuun kuuluu lisätarvikkeet, eli pyörän ostajat voivat halutessaan ottaa pakettiin mukaan myös turvavarusteita, kuten lokasuojat, kypärän ja heijastimia.

Mitä polkupyöräetu maksaa työntekijälle?

Polkupyöräetua hyödyntämällä työntekijä voi säästää 20–40% pyöräpaketin hinnasta (veroprosentista riippuen).

Polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1 200 euroon asti, eli polkupyörä saa kustantaa kaikkine kuluineen max. 100€/kk. Tämän ylittävästä osuudesta työntekijä on velvollinen maksamaan veroa.

Mikäli pyöräetu on osana palkkaa, työntekijän bruttopalkka laskee. Todellisuudessa verotuksen progression ansiosta tulot pienenevät kuitenkin vähemmän kuin pyöräedun arvon verran.

 • Kun verotettavat tulot pienenevät, myös veroprosentti pienenee.

Useammat työntekijät investoivat huippuluokan polkupyöriin, sillä näin saadaan pyöräedusta maksimaalinen hyöty irti.

Kannattaako työsuhdepyörä?

Nykypäivän modernissa maailmassa yritykset etsivät jatkuvasti innovatiivisia tapoja houkutella ammattitaitoisia työntekijöitä ja pitää kiinni huippuosaajista. Yksi viime vuosina merkittävää suosiota saavuttaneista eduista on ollut työsuhdepyörän tarjoaminen.

Joulen artikkelissa kirjoitetaankin työnantajabrändäyksestä osana pyöräedun tarjoamista:

”Tarjoamalla yösuhdepyörän työntekijöillesi, teet työnantaja-imagostasi nykyaikaisemman ja vihreämmän. Tämä lisää työssäoloastetta sekä houkuttelee myös uusia työntekijöitä. Se antaa yrityksellesi kestävän luonteen ja varmistaa, että pysyt ajan tasalla myös tulevaisuuden osaajana.”

Työsuhdepyörän tarjoamisella on lukuisia muitakin etuja sekä työnantajille että työntekijöille.

 • Tämä etu osoittaa sitoutumisen kestävään kehitykseen ja ympäristövastuuseen.
  • Kannustamalla työntekijöitä käyttämään polkupyöriä työmatkoihin tai kotona asioiden hoitamiseen, yritykset voivat osaltaan pienentää hiilijalanjälkeään.
 • Aktiivisen elämäntavan edistäminen pyöräilemällä voi myös parantaa työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia, mikä lisää tuottavuutta ja vähentää terveysriskejä.

Työsuhdepyörä lunastus

Polkupyöräedun lunastusehdot on yleensä sovittu pyöräedun hankintavaiheessa.

Työnantaja voi ostaa pyörän itselleen, tai käyttää leasing-palvelua. Joulen artikkelissa on kiteytetty hyvin näiden kahden ero:

 • Pyörän leasing: vuokraat (tai liisaat) pyörän pitkäksi ajaksi sisältäen täyden palvelupaketin (huolto, korjaus ja vakuutus), ja voit jakaa maksun ajalle.
 • Pyörän osto: ostat pyörän. Sinulla on tällöin pyörän täysi omistusoikeus.

Mikäli käytössä on leasing-polkupyörä, sopimukset ja ehdot sovitaan leasing-palveluntarjoajan kanssa. Sopimuskauden päätyttyä työntekijä voi päättää, lunastaako hän pyörän itselleen ennalta sovittuun hintaan. Lunastusmaksu pohjautuu yleensä polkupyörän jäännösarvoon.

Työntekijä voi halutessaan lunastaa pyörän itselleen myös työsuhteen päättyessä.

Työsuhdepyörä Oulu

Hulluna.comin myymälä on Oulussa Maikkulassa. Olet tervetullut koeajamaan pyöriä - autamme sinua löytämään juuri sinulle sopivan pyörän. Myymälämme ja varastomme on Oulussa, mutta toimitamme pyöriä joka puolelle Suomea. Voit ostaa pyörän myös suoraan verkkokaupasta tai vaihtoehtoisesti ottamalla meihin yhteyttä puhelimella tai sähköpostilla.

Lähteet

Veronmaksajat, Bikeradar, Joule